စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၃)ရဲေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ (BFM)က စက္ေရတြင္းေအာင္ၿမင္စြာတူးေဖၚ

ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း(BFM) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနရာေဒသအႏွံ႔အျပား ေရရွားပါးေသာေနရာေဒသမ်ား၌ ေရတြင္းတူးစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ စက္ေရတြင္းမ်ားတူးေဖာ္လွဴဒါန္းလ်က္ရွိရာစစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၃)ရဲေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ တူးေဖာ္လ်က္ရွိေသာ စက္ေရတြင္းသည္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ အနက္ေပ (၈၀၀) သို႕ အေရာက္ တစ္နာရီေရဂါလံ (၃၅၀၀) ႏႈန္းျဖင့္ေရေအာင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ယခုေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ အမွတ္(၃) ရဲေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း စက္ေရတြင္းမွ ရရွိေသာေရကို သင္တန္းသား(၈၀၀) ႏွင့္ သေႏၶအင္အား(၂၀၀) စုစုေပါင္းအင္အား(၁၀၀၀)အတြက္ ျပည့္စံုဖူလံုစြာျဖင့္ သံုးစြဲႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ကေမာၻဇအနာဂတ္အလင္းတန္းၿမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း အေနၿဖင့္ စက္ေရတြင္းတူးရန္ အလြန္ခက္ခဲသည့္ေဒသမ်ားတြင္ စက္ေရတြင္းေပါင္း ၁၇၀ တြင္းတူးေဖၚခဲ့ၿပီး ၁၂၈ တြင္းကို ေအာင္ၿမင္စြာ တူးေဖၚႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အၿပင္ မတူညီသည့္ ေဒသမ်ားၿဖစ္သည့္ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ ေက်ာက္တစ္လံုးႀကီးၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ အမွတ္(၃)ရဲေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း၊ ရြာငံတုိက္နယ္ျပည္သူ႔ေဆးရံု၊ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ေညာင္ရမ္းေဒသႏွင့္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္လည္း စက္ေရတြင္းတူးစက္ၾကီး(၆)ၿဖင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆက္လက္တူးေဖၚလွဴဒါန္းေပးလ်က္ရွိပါသည္။