နာဂေဒသသို႔ ကေမာၻဇအနာဂတ္အလင္းတန္းၿမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း (BFM) မွ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း

ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း(BFM)သည္ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္း ဘာသာေရး၊ ပညာ ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ အားကစားႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ႏိုင္ငံအတြင္း သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ၾသဂုတ္လ(၁၈)ရက္ေန႕က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခႏၱီးခရိုင္၊ လဟယ္ၿမိဳ႕၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသသို႕ လွဴဒါန္းေငြက်ပ္ သိန္း(၅၀၀) အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးေငြက်ပ္သိန္း(၁၃၀၀)ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ ကေလး/လူႀကီး၀တ္ ေခါင္းစြပ္ပါ အေႏြးထည္ (၃၅၀၀)၊ အိမ္ေထာင္စု(၂၀၀၀)စုအတြက္ ပစၥည္း (၉)မ်ိဳးပါ စားနပ္ရိကၡာထုပ္(၂၀၀၀)ႏွင့္ PEP ႏို႕မႈန္႕အထုပ္္ (၂၀)ပါ ပါကင္ထုပ္(၃၅၀၀)တို႕ကုိ ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠဌေဒၚနန္းလိုင္းခမ္း၏ စီစဥ္မွႈျဖင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္၊ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ဦးတင္ထြန္းက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္ထံ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ေဖာင္ေဒးရွင္း (BFM) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာပါက ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ ယေန႕အထိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး (၁၂) ခု အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားထံသို႔ ေဖာင္ေဒးရွင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုလွ်င္ ေငြက်ပ္သိန္း (၁၀၀၀)စီျဖင့္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း (၁၂၀၀၀) ကို လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႕ျပင္ မိ္ုးေလ၀သပညာရွင္မ်ားမွ လာမည့္ေဆာင္းရာသီတြင္ လာနီညာရာသီဥတု ၿဖစ္ေပၚကာ အေအး လြန္ကဲႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအရ ယခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီတြင္ လာနီညာရာသီဥတု ျဖစ္ေပၚလာ ပါက အေအးဒဏ္လြန္ကဲမႈ ပိုမိုခံရႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အတြက္ အေအးဒဏ္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သန္းေက်ာ္တန္ဘိုးရွိ ေခါင္းစြပ္ပါအေႏြးထည္ တစ္သိန္းေလးေသာင္းကို ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ၏ စီစဥ္ညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ ေဆာင္းရာသီအမွီ ႀကိဳတင္ ပို႕ေဆာင္ လွဴဒါန္းလွ်က္ရွိသည္။

ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ ေရေဘးဒုကၡၾကံဳေတြ႕ေနသည့္ ေဒသမ်ားရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆန္၊ ေသာက္သံုးေရသန္႔ႏွင့္ ထမင္းဘူးမ်ားမ်ားကို ေရ၀င္နစ္ၿမဳပ္ေနသည့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားထိ သြားေရာက္၍ အဆိုပါေဒသမ်ားရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္ဘဏ္ခြဲမ်ားမွ အရာထမ္း၊ ၀န္ထမ္း BFM အဖြဲ႕၀င္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ေန႕စဥ္ ထမင္းဘူးမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ျဖန္႕ေ၀လွဴဒါန္းလ်က္ရွိသည္။

ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း(BFM)သည္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ အားကစားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးက်ေရာက္ခဲ့သည့္ေနရာမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္းက်ပ္ေငြ (၁၀၇)ဘီလီယံ ေက်ာ္ကုိိ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူအက်ိဳးျပဳ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။