မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေအးဓါတ္လြန္ကဲမႈခံရႏိုင္သည့္ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ BFM မွ ေခါင္းစြပ္ပါအေႏြးထည္ (၃၆၅၀၀ ) လွဴဒါန္း

ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေအးဓါတ္လြန္ကဲနိုင္သည့္ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားမွ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေခါင္းစြပ္ပါအေႏြးထည္(၃၆၅၀၀)ထည္ကို ကေမၻာဇအုပ္စုကုမၸဏီလီမိတက္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ဦးမိုးဆန္းေအာင္ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္၊ အထက္ျမန္မာျပည္တာ၀န္ခံ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ဦးတင္ထြန္းတို႕က မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ထံ ယေန႕(၂၈.၈.၁၆) ရက္ေန႔ နံနက္(၈း၀၀)နာရီက အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးတြင္ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ မိုးေလ၀သပညာရွင္မ်ား၏ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေအာက္တုိဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ လာနီညာရာသီဥတုျဖစ္ေပၚကာ ထူးျခားသည့္အေအးဓါတ္လြန္ကဲမႈဒဏ္ကို ပိုမိုခံစားရရွိႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားရွိ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ သန္းေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ေခါင္းစြပ္ပါ အေႏြးထည္ (၁၆၀၀၀၀) ကို ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္း၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ျပည္ပမွ မွာယူတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေဆာင္းရာသီကာလအမီ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသမ်ာသို႕ေပးပို႕လွဴဒါန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ထို႕အျပင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခႏၱီးခရိုင္၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ၊ လဟယ္ၿမိဳ႕ရွိ နာဂတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အေႏြးထည္(၃၅၀၀)ကုိ ၾသဂုတ္လ(၁၈) ရက္ေန႕က သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ အစရွိေသာ အေအးဓါတ္လြန္ကဲႏိုင္သည့္
ေဒသမ်ားသို႕ ဆက္လက္လွဴသြားမည္ဟု သိရွိရသည္။